#
13
0
17

Nules convoca la plaça de conserge del cementeri municipal i la constitució d’una borsa de treball

El termini per a presentar les sol·licituds corresponents és del 20 al 30 d’octubre

L’Ajuntament de Nules convoca el procés de selecció per a cobrir la plaça de conserge de cementeri i la constitució de borsa de treball per a la provisió temporal d’aquest lloc. “L’objectiu de la convocatòria és cobrir interinament aquest lloc de treball que en l’actualitat es troba vacant fins a la seua cobertura definitiva o l’amortització”, comenta la regidora de Contractació i Personal, Rosa Ventura.

El termini per a presentar sol·licituds és de deu dies naturals des de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 19  d’octubre del 2017; per tant, els interessats poden presentar la instància corresponent els dies del 20 al 30 d’octubre en el registre d’entrada.

La selecció es farà pel sistema de concurs oposició amb una primera fase d’oposició amb un primer exercici de caràcter obligatori i eliminatori que consistirà en un qüestionari test de vint preguntes sobre coneixements teòrics i teoricopràctics sobre els continguts del programa que figura en les bases; i un segon exercici també de caràcter obligatori i eliminatori que consistirà en una prova relacionada amb els treballs a desenvolupar en el lloc de treball convocat.

La segona fase serà de concurs i consistirà a baremar els mèrits, en aquesta fase sols participaran els aspirants que hagen superat la fase d’oposició.

Les bases es troben en la web municipal i en el departament de Personal de l’Ajuntament de Nules.

Etiquetes