#009F95
1
0
107

Nules no pujarà l’IBI als veïns com li proposa la Direcció General de Cadastre

El Govern preveu pel pressupost del 2018 un augment de l’1,04 per al municipi

Per segon any consecutiu l’Ajuntament de Nules ha decidit no pujar als veïns i a les veïnes l’Impost de Béns Immobles (IBI) tal com li proposa la Direcció General de Cadastre. Així doncs, el coeficient d’actualització per al municipi de Nules dels valors cadastrals, que aquesta direcció general preveia incorporar al projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018, és de l’1,04.

“El Govern ens ha proposat actualitzar l’IBI a l’alça però, igual que vam fer en l’exercici anterior del 2017, la decisió d’aquest equip de govern és congelar aquest impost que afecta la població. Per tant, hem comunicat a la Direcció General de Cadastre la sol·licitud de no-aplicació dels valors cadastrals dels béns immobles urbans en el nostre terme municipal, dels coeficients que per al seu increment establisca a l’efecte de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018”, explica l’alcalde de Nules i regidor d’Hisenda, David García.

Els ajuntaments poden demanar l’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals per a l’any 2018 de conformitat amb l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/2004 de 5 de març, una mesura que permet apropar els valors cadastrals al 50% del valor de mercat. “En el cas d’acollir-nos a aquesta mesura l’Ajuntament de Nules recaptaria més, però seguirem amb l’IBI congelat per a afavorir la ciutadania”, destaca David García.

Etiquetes