#009F95
1
0
40

Col·legis i instituts

Col·legis i instituts

CEIP PÍO XII
Carrer de Buenavista, s/n
Tel.: 964 738 595  
Adreça electrònica: 12001976@gva.es

CEIP CERVANTES
Carrer de Santa Natàlia
Adreça electrònica: 12001940@gva.es

CEIP NOU PEDRO ALCÁZAR
Carrer de Pasquala  Lauterio
Tel.: 964672296
Adreça electrònica: 12007218@gva.es

CEIP LOPE DE VEGA
Carrer de la Sagrada Família
Tel.: 964670954
Adreça electrònica: 12001964@gva.es
 
CEIP JAUME I
Avinguda de Jaume I
Tel.: 964738740
Adreça electrònica: 12003432@gva.es

CEIP NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ
Carrer d'Artana,1
Tel.: 964670158
Adreça electrònica: nsconsolacionn@planalfa.es

IES GILABERT DE CENTELLES
Carrer de Sant Vicent
Tel.: 964670184 / 964672211
Adreça electrònica: 12005601@gva.es