#F29400
2
0
41

Museus

Museus

MUSEU D'HISTÒRIA DE NULES

Situat a l'antiga església de la Sang, exposa peces d'interés arqueològic, artístic i etnològic procedents en la seua totalitat de la zona pertanyent a l'antic Marquesat de Nules.

HORARI:

Els divendres de 18.00 a 20.00 hores.

Les visites guiades a qualsevol monument, museu o lloc d'interés s'han de reservar telefonant al 964 67 43 61.

ADREÇA: església de la Sang, carrer de la Sang. 12520 Nules
TELÈFON: 964.67.43.61

 

MUSEU DE MEDALLÍSTICA ENRIQUE GINER

És l'únic museu d'Espanya dedicat a l'art de la medalla, sobre la base del llegat de l'escultor Enrique Giner. Es troba situat a l'antiga ermita de Sant Miquel, El Fort, del s. XVIII. El Museu inaugurat en 1995, pot considerar-se un referent a la Comunitat Valenciana.
 

HORARI:

10.30 a 13.30 hores de dimarts a diumenge 18.00 a 20.00 hores dimarts, dimecres, dijous i dissabte.

Les visites guiades a qualsevol monument, museu o lloc d'interés s'han de reservar telefonant al 964 67 43 61.

ADREÇA: plaça del Fort s/n - 12520 Nules
TELÈFON: 964.67.43.61
COM ARRIBAR-HI: situat a l'antiga ermita de Sant Miquel, a pocs metres de l'antiga carretera N-340.
Web:  www.museoenriqueginer.org

 

 

BÉNS D’INTERÉS

Talla gòtica de Santa Maria (Inicis segle XV)
 
Esta imatge és la joia del patrimoni nuler. Probablement va presidir la portada principal de l’església Major de Nules fins a mitjans del XVII, quan es va traslladar a una capelleta adossada a les velles muralles. En ser enderrocades les muralles a mitjans del XIX, es va construir una capella on va residir la imatge fins als anys 70, quan s’enderrocà la capella i la peça es va dur al museu catedralici de Sogorb. Després de moltes gestions, es va aconseguir portar-la de nou a Nules i, actualment, s’ubica al nou altar major de l’església arxiprestal de Sant Bartomeu.
 
Veracreu processional (Segle XVIII)

Consevat a l'església arxiprestal el reliquiari que conté part de la fusta de la creu de Jesucrist. D'inicis del segle XVIII, d’argent repujat i daurat, es obra de talalers de lal ciutat de Valencia.

Crist jacent de l’Hospital
 
Per les seues característiques, se suposa que era l’antic Crist articulat que s’emprava a l’església Major per a la representació del Misteri del Davallament. Quan es van prohibir estes representacions, es va adaptar com a Crist jacent; es conserva a l'antiga església de l'Hospital, actualment coneguda con capella de Sant Blai.
 
Custòdia (Inicis segle XVII)

A l'església arxiprestal de Sant Bartomeu i Sant Jaume es custodia esta joia de l’orfebreria religiosa: una custòdia processional d’argent sobredaurat amb pedreria, fos, cisellat i repujat. Es degué realitzar a la priemra mitad del segle XVI. És d’estil renaixentista, de base circular amb motlures còncaves i adornaments d’àngels. L'ostensori segueix el model de sol amb rajos alternats flamígers i rectes acabats amb estreles.

Campana de sant Pere (Any 1640)
 
La campana de sant Pere, de l’any 1640, està en procés de ser declarada Bé d’Interés Cultural. Està ubicada al campanar de l’antic Convent de Carmelites, ara temple de la Sagrada Família. Originalment estava ubicada al campanar de paret de l’original església parroquial de Sant Bartomeu, destruïda durant la Guerra Civil.

Calze (Incis segle XVI)

L'arxiprestal de Sant Bartomeu i Sant Jaume conserva este calze d’argent sobredaurat. No té marca. Fou realitzat a tallers valencians, encara que no té punxó. El peu és gallonat, quasi circular, treballat amb burí i repujat. S’hi representen instruments de la Passió i l’efígie de sant Bartomeu. La canya està tornejada i el nuc és de semiesferes arestades i aplanat amb la inscripció al davant: Ave verum Corpus natum. En la subcopa destaquen els motius ornamentals decoratius: serafins, fulles d’acant, llaços i flors estilitzades.

Corona d’argent de la Soledat (Primera meitat del s. XVIII)
 
La corona de la Mare de Déu de la Soledat és una altra de les joies de la nostra orfebreria. És d’argent cinsellat i repujat, probablement siga obra de l’argenter valencià Entreaigües.

Imatge del Natzaré, de la confraria que porta el seu nom, (Any 1945)
 
Pas titular de la Germandat de Natzarens de la Puríssima Sang, obra de l’escultor nuler Enrique Giner. És una imatge de vestir, amb vestit ricament brodat i cabellera postissa. El seu rostre de dolor, però alhora seré, transmet una gran càrrega emotiva. Actualment es troba en una de les capelles laterals del convent de la Sagrada Família.

Imatge de sant Jaume (Any 1482 aprox.)
 
Va presidir el retaule de l’església Major. Probablement procedia del retaule que el 1482 encarregà Serafí de Centelles, senyor de Nules, a en Roderic d’Osona. Les parts escultòriques dels retaules d’estos pintors les feien els Forment, als quals podem atribuir esta talla. Actualment és al Museu d’Història de Nules.

Arxius
 
L’Arxiu Parroquial conserva la sèrie de Quinqui Libri pràcticament completa; també conserva bona part dels llibres racionals, així com la major part dels protocols notarials salvats el 1937.

L’Arxiu Històric de Nules guarda un important fons documental sobre la vida del municipi des de mitjan segle XVI fins a les primeries del segle XX; cal destacar les seccions de Manuals de Consell, Aigües i els expedients de reconstrucció i enderrocament de muralles.