Dimarts, Maig 15, 2012 - 10:00
Medi ambient

ECOPARC MUNICIPAL:  Horaris

RECOLLIDA DE RESIDUS QUE ES GENEREN ALS DOMICILIS

L'Ajuntament de Nules presta diferents serveis de recollida selectiva de residus que es generan als domicilis particulars del municipi.

Per a facilitar la recollida selectiva d'algun d'estos residus, s'han distribuït contenidors en diferents punts del municipi que, alhora que faciliten les tasques de reciclatge i recuperació dels residus generats a les nostres llars, ajuden a mantindre net el nostre municipi.

• RECOLLIDA DE FEM ORGÀNIC (RSU): servei prestat diàriament. El fem orgànic s'haurà de dipositar a l'interior dels contenidors en bosses tancades en horari de 20.00 a 23.00 hores. 

•CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA UBICATS AL MUNICIPI:

- El paper i el cartó s'han de dipositar als contenidors de color blau.

- Els envasos lleugers (botelles de plàstic, llandes, brics) els dipositarem als contenidors de color groc.

- Els envasos de vidre es dipositaran als contenidors de color verd.

Els contenidors de roba i sabates usades, els podem trobar a: c/ Puríssima, pl. Assumpció, c/ Santa Aurora i c/ Marc Antoni Ortí. La roba ha de dipositar-se en bosses a l'interior del contenidor.

• RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS: es realitza el primer dijous de cada mes, prèvia telefonada al 964670164, on han d'indicar adreça i tipus de residu de que es vol desfer. 

• RECOLLIDA DE PILES: les pilas s'han de dipositar a contenidors específics que podem trobar a:

• RADIOGRAFIES: les radiografies poden dipositar-se a l'Oficina Local de Medi Ambient, en horari de 8 a 15 hores.

• BOMBETES I TUBS FLUORESCENTS: poden dipositar-se als comerços que venen estos productes. També es recullen a l'Oficina Local de Medi Ambient i al magatzem municipal, en horari de 8 a 15 hores.

• EQUIPS ELECTRÒNICS (ordinadors, impressores i televisors) poden dipositar-se al magatzem municipal.

RECOLLIDA DE TÒNERS D'IMPRESSORA: als baixos de l'Oficina Local de Medi Ambient (Cambra Agrària) hi ha un contenidor per a l'arreplega d'estos residus.

On hem de dipositar les radiografies, bombetes i tubs fluorescents, equips electrònics i tòners:

Oficina Local de Medi Ambient                                         Magatzem Municipal

Carrer de Colom, 16 (Cambra Agrària)                                     Carretera de Borriana, s/n

Telèfon: 964 670 000

Adreça electrònica: ana.rubert@nules.es

  

ALTRES SERVEIS DE RECOLLIDA

• RECOLLIDA D'ENVASOS DE FITOSANITARIS: per tal d'evitar que els envasos de fitosanitaris queden a les séquies i als camps, l'Ajuntament de Nules té habilitada una caseta on els agricultors poden dipositar, a qualsevol hora del dia, els envasos de fitosanitaris buits. Esta caseta està ubicada al camí Caminàs. 

•  RECOLLIDA DE CARTÓ PORTA PER PORTA: als comerços de la localitat tots els divendres. Este és un servei totalment gratuït per al comerciant. Aquells comerços que desitgen adherir-se a este servei han de posar-se en contacte amb l'Oficina Local de Medi Ambient.

 

SEPAREM CORRECTAMENT

-          Les bosses de plàstic que utilitzem per a emmagatzemar i transportar el paper fins al contenidor blau no hem de dipositar-les dins del contenidor, és a dir, només cal deixar el paper, la bossa de plàstic la podem reutilitzar o la dipositem al contenidor groc d'envasos.

-          Al contenidor de paper no s'han de dipositar envasos brics, és a dir, estos envasos no són de paper, han d'anar al contenidor groc.

-          Si dipositem caixes de cartó al contenidor, que estes estiguen sempre plegades o trencades, ja que si no el seu volum és excessiu i els contenidors sempre estan plens.

-          Al contenidor de vidre només s'han de dipositar envasos de vidre, mai espills ni cristalls.

-          Els pots i les botelles de vidre es dipositaran sense tap al contenidor verd. La tapa del pot i el suro de les botelles, al contenidor groc.

-          Al contenidor groc, s'hi dipositaran envasos de plàstic, envasos metàl·lics i envasos tipus bric.

-          Encara que siguen de plàstic, no dipositarem fundes de CD, bolígrafs ni joguets al contenidor groc.

I, per acabar, RECORDEU, SEMPRE QUE SIGA POSSIBLE, MINIMITZEM EL VOLUM DELS RESIDUS QUE DIPOSITEM ALS CONTENIDORS D'ARREPLEGA SELECTIVA PER TAL D'APROFITAR-NE AL MÀXIM LA CAPACITAT.

 

L'Estany és un dels nostres paratges naturals millor conservats i amb major afluència turística. L'Estany, protegit des de fa bastants anys, és la llaguna que ens queda del que en el passat va ser una albufera envoltada d'una esplèndida zona humida on es conreava l'arròs en grans quantitats. Hui allotja nombroses espècies autòctones i és lloc de pas obligat per a les bandades d'aus migratòries que tots els anys ens visiten.
 

 

CERTIFICACIÓ MEDIAMBIENTAL A LES PLATGES DE NULES

L'ESTANY, PARATGE NATURAL MUNICIPAL

D D D D D D D
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal